Ovde možete besplatno preuzeti i odštampati sledeće obrasce:

Obaveštenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa za Nacionalnu službu za zapošljavanje:

Obaveštenja o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45. st.1 i 2 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje:

Obrazac_ONSZ

Obaveštenja o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima:

Obrazac_ONSZ-P

Obaveštenja o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina:

Obrazac_ONSZ-M

Obaveštenja o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom:

Obrazac_ONSZ-I

 

Izveštaji  o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za Nacionalnu službu za zapošljavanje:

Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica iz člana 45. st.1 i 2 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje:

Obrazac_INSZ

Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike:

Obrazac_INSZ-P

Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlađa od 30 godina:

Obrazac_INSZ-M

Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom:

Obrazac_INSZ-I

 

Za otvaranje obrazaca u pdf formatu možete preuzeti besplatan program Adobe Reader sa sledeće lokacije: http://get.adobe.com/reader