Ovde možete besplatno preuzeti i odštampati sledeće obrasce:

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost:

Obrazac EPPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost:

Obrazac PPPDV

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost:

Obrazac IEPDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost:

Obrazac ZBPDV

Podaci o izvršenim prometima sa teritorije republike van APKM na teritoriju APKM i prometima sa teritorije APKM na teritoriju republike van APKM:

Obrazac KMPDV

Refakcija PDV:

Zahtev stranog obveznika za refakciju:

Obrazac REF 1

Zahtve humanitarne organizacije za refakciju:

Obrazac REF 2

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju:

Obrazac REF 3A

Zahtve stranog državljanina za refakciju:

Obrazac REF 4

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju:

Obrazac REF 4E

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacija za refakciju:

Obrazac REF 5

Uputstvo o načinu i postupku evidentiranja obveznika za porez na dodatu vrednost možete pročitati ovde.

Brošuru o načinu popunjavanja Prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (Obrasca PPPDV) možete ovde preuzeti.

Propise o ovoj temi možete pročitati i preuzeti ovde

 

Za otvaranje obrazaca u pdf formatu možete preuzeti besplatan program Adobe Reader sa sledeće lokacije: http://get.adobe.com/reader