Ovde možete besplatno preuzeti i odštampati sledeće obrasce:

Obrasci za registraciju i promene u registru PIB-a

 

Pravna lica:

Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica:

Obrazac PR-1

Prijava za promenu-dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica:

Obrazac PPR-1

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica:

Obrazac OPR-1

 

Preduzetnici:

Prijava za registraciju preduzetnika:

Obrazac PR-2

Prijava za promenu-dopunu podataka o registraciji preduzetnika:

Obrazac PPR-2

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnike:

Obrazac OPR-2

 

Fizička lica - nerezidenti:

Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta:

Obrazac PR-3

Prijava za promenu-dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta:

Obrazac PPR-3

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta:

Obrazac OPR-3

 

Za otvaranje obrazaca u pdf formatu možete preuzeti besplatan program Adobe Reader sa sledeće lokacije: http://get.adobe.com/reader