Baner

Ovde možete besplatno preuzeti i odštampati sledeće obrasce:

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koja služi za obavljanje delatnosti:

Poreska_prijava-Obrazac_PPI-1

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu građana:

Poreska_prijava-Obrazac_PPI-2

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon:

Poreska_prijava-Obrazac_PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava:

Poreska_prijava-Obrazac_PPI-4

 

Preuzmite primer popunjenog Obrasca PPI-1 i Obrasca PPI-2. i pročitajte korisničko uputstvo za popunjavanje poreskih prijava.

Uputsvo o postupku i načinu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava (Obrazac PPI-4) možete pročitati ovde.

 

Za otvaranje obrazaca u pdf formatu možete preuzeti besplatan program Adobe Reader sa sledeće lokacije: http://get.adobe.com/reader